Radość

1695 r. Sendomierz wchłonięty przez Mińsk
Obecny Mińsk Mazowiecki ma w swoich granicach dawne miasto Sendomierz. Istniało ono w latach 1549-1695. Przywilej lokacyjny dla miasta rodzinie Wolskich herbu Półkozic wydał król Zygmunt II August. Centralną przestrzeń miasta stanowił rynek, obecnie plac Kilińskiego. Od wschodu miasto ograniczała rzeka Srebrna, od północy tereny dworskie.
Sendomierz był niewielkim miastem i w 1695 roku został włączony do Mińska. W II połowie XVII w. zaczynał się powolny upadek gospodarczy tej części miasta.
Dziś niedaleko rynku dawnego Sendomierza znajduje się Pałac Dernałowiczów, a przy samym rynku zabytkowe dawne starostwo. Znajduje się tu także biblioteka miejska.

więcej informacji:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sendomierz
https://www.minsk-maz.pl/743,historia-i-symbole-miasta
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram